Σύνδεσμοι

Σε αυτή τη σελίδα συγκεντρώνουμε συνδέσμους για πληροφορίες όσον αφορά τον Κορονοιό και άλλα εγχειρήματα, τα οποία παρέχουν βοήθεια και προσπαθούν να βρουν μια απάντηση σε αυτήν την κρίση με γνώμονα την αλληλεγγύη.

Αρχική Σύνδεσμοι

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες συνδέσεις (κυρίως σχετικά με το περιεχόμενο στα γερμανικά) στη γερμανική έκδοση της συλλογής συνδέσμων, η οποία συνεχώς διευρύνεται και συμπληρώνεται: Linksammlung

Σύνδεσμοι

Επιπλέον παραθέτουμε ιστοσελίδες και αναρτήσεις που ασχολούνται με τις κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνέπειες, τις οποίες θεωρούμε σημαντικές.

Τη λίστα αυτή θα διευρύνουμε συνεχώς. Για να μπορέσουμε να έχουμε εποπτεία του περιεχομένου, προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους συνδέσμους. Τις ιστοσελίδες ή τα κείμενα θα τα βρείτε σε διάφορες γλώσσες πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Εάν θέλετε να προσθέστε συνδέσμους, , με υπόδειξη για υπάρχουσα η νέα κατηγορία.

Για το περιεχόμενο των συνημμένων συνδέσμων φέρουν αντίστοιχα οι συγγραφείς ευθύνη. Θεωρίες συνομωσίας, ψευδείς ειδήσεις και δεξιό παραλήρημα δε δημοσιεύουμε και προσπαθούμε να επαληθεύουμε τις ιστοσελίδες όσο καλύτερα μπορούμε. Εάν παρατηρήσετε περιεχόμενο που εμπίπτει στις προηγούμενες κατηγορίες, μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.