Solidarisch trotz Corona

باتوجه به وضعیت فعلی ویروس کروناو شیوع آن در نظر داریم به همدیگر کنیم تا کسی در این شرایط تنها نماند.

Home Solidarisch trotz Corona

همسایه عزیز:

ما می خواهیم در مواردی مانند خرید کردن,مراقبت از کودکان,قرض دادن و مبادله وسایل روزمره به یکدیگرکمک کنیم.

ما همچنین در نظر داریم در صورت بروز هر گونه مشگلی از همسایگانی که در کمپ های پناهندگان در صورتی که در حال حاضر آنها نتوانند از مددکاران اجتماعی مشاوره دریافت کنندحمایت کنیم.

منشاء جنسیت یا تمایلات جنسی نقشی ندارد. لطفا به همسایگان ما که تلفن هوهشمند ندارند و درانتقال اطلاعات دچار مشگل هستند نیز فکر کنید.

آیا به کمک نیاز دارید?

شماره تلفن

آیا می توانید کمک کنید?

مادر برنامه پیام رسان تلگرام یک گروه چت ایجاد کرده ایم. بنابراین هر کس می تواند کمک ارائه دهد و یا دریافت نماید.

اگر انگلیسی یا آلمانی نمی توانید صحبت کنید فقط به زبان مادری خود بنویسید.

نحوه پیوستن به گروه:

  1. برنامه تلگرام را بارگیری نماید. (, , , . )**
  2. به گروه محلی خود در تلگرام

بپیوندید در صورت سوء ظن جدی به ویروس کرونابا شماره تلفن تماس بگیرید. در موارد فوریت های پزشکی با شماره تلفن تماس حاصل فرمایید در صورت خشونت در خانواده ها: خشونت علیه زنان با شماره()تماس حاصل فرمایید. محافظت از کودکان()

تماس با ما